Ontstoren

Ontstoren is de aanwezige stralingsresonanties voor het lichaam neutraliseren. De woning weer gezond maken dus!

 

Ontstoren kan op verschillende manieren:

Afhankelijk van het woononderzoek, de mogelijkheden, de problemen en jouw eigen wensen wordt er een keuze gemaakt. 

De mogelijkheden zijn:

1. Ontstoren met biopolers

2. Oiko-NRG system

3. Combinatie van beide

 

1. Ontstoren met Biopolers. 

Er wordt meestal gebruik gemaakt van het systeem waarbij er 4 Y-biopolers geplaatst worden. 

De Oiko-Biopolers zijn houten blokjes waar de biopolers in zitten. Deze worden in de woning aan de muur bevestigd.
De biopoler zorgt ervoor dat de invloed van de verschillende stralingsresonanties worden omgepoold waardoor het geheel niet meer schadelijk voor het lichaam is. 

Dit kan direct positief effect hebben op het slaapritme, vermoeidheid, immuunsysteem en andere klachten welke door straling veroorzaakt kunnen worden. 

Wanneer er een breukresonantie aanwezig is, dan wordt deze altijd apart ontstoord met een basisbiopoler. Dit om hier geen risico's mee te lopen. Ervaringen hebben geleerd dat deze op de lange duur een grote invloed op de gezondheid kunnen uitoefenen. Een breukresonantie kan zijn: een scheur in de bodem/aardkorst, overgang tussen twee bodemtypes of het kan ontstaan zijn wanneer er geheid is voor de bouw van een woning, aanleg tunnel etc. 

Ontstoren via dit systeem is direct optimaal. Nadeel is dat er geen garantie meer gegeven kan worden op de duur van ontstoring omdat er continue veel resonanties bij komen en veranderen.

 

2. Oiko-NRG system

Hiervoor wordt er een resonator in de woning geplaatst. Dat is een soort antenne, maar deze geeft natuurlijk geen straling af!

Het Oiko-NRG system is een systeem waarmee de ontstoring van uw woning of bedrijf op afstand gecontroleerd en gecorrigeerd wordt. De controles vinden minstens 1 x per week plaats.

Wanneer er een controle plaats vindt, dan maakt het systeem contact met de woning, het bedrijf of dierverblijf middels de foto's, adresgegevens van de woning en de Oiko-Bioresonator.

Dit is een unieke combinatie en maakt daarbij gebruik van unieke trillingen. Er bestaat geen tweede gelijke trilling. Wanneer er contact is gemaakt, worden de - ons bekende  frequenties van de diverse stralingsvormen - van de woning gecontroleerd  op de aanwezigheid van storende resonanties. Wanneer er een bepaalde score uitkomt, bepaalt de sterkte hiervan of een eerder onschadelijk gemaakte resonantie weer actief is, of dat er een geheel nieuwe resonantie aanwezig is. 

Hierna wordt uitgetest hoe vaak en hoe sterk er gecorrigeerd en gezonden moet worden. Hierna en na enige dagen wordt het een en ander weer gecontroleerd.   

Op deze manier wordt het ontstoringsniveau meestal tussen de 90% en 100% gerealiseerd en behouden. Dus dan is er geen sprake meer van een geopatische belasting. Dus de storende invloed is opgeheven. 

Na ongeveer 6 tot 8 weken is te verwachten dat een zwaar belaste woning optimaal (tussen 90 en 100%) is ontstoord. Veranderingen worden wekelijks opgemerkt en behandeld.

Er kan gekozen worden voor een jaarabonnement of een kwartaalabonnement. Meer informatie en prijzen: kijk bij producten.  

 

3. Een combinatie:

Wanneer er direct een optimale ontstoring nodig is en belangrijk is dat de woning optimaal wordt onderhouden, bijvoorbeeld wanneer iemand ernstig ziek is, of een bepaald behandeltraject start, dan worden de beide systemen toegepast.

Door het ontstoren met de biopolers is er direct een optimale situatie en dat wordt onderhouden door het Oiko-NRG system. Dit is de beste mogelijkheid om de woning zo gezond mogelijk te houden.

Wanneer in de woning een breukresonantie wordt gemeten, dan wordt deze bijna altijd met een biopoler ontstoord waarna de algehele geopathie al een stuk minder slecht is. De overige stralingsbelasting wordt door het Oiko-NRG system ontstoord en bijgehouden.