Ontstoren

Van je woning weer een thuis maken waar je je lekker voelt en weet dat er geen onzichtbare gevaren zijn.

 

Ontstoren kan op verschillende manieren:

Afhankelijk van wat er uit het woononderzoek komt, de mogelijkheden, de soort problemen en jouw eigen wensen wordt er een keuze gemaakt. 

De mogelijkheden zijn:

1. Ontstoren met vier biopolers

2. Oiko-NRG system

3. Combinatie van beide. Dit is de meest volledige en heeft het meeste effect.

 

1. Ontstoren met Biopolers. 

Er wordt gebruik gemaakt van het systeem waarbij er vier type Y-biopolers geplaatst worden. 

De Oiko-Biopolers zijn houten blokjes waar de biopolers in zitten. Deze worden in de woning aan de muur bevestigd. 
De biopoler zorgt ervoor dat de invloed van de verschillende stralingsresonanties worden omgepoold waardoor het geheel niet meer schadelijk voor het lichaam is. Energie kan je niet opheffen.

Dit kan direct positief effect hebben op het slaapritme, vermoeidheid, immuunsysteem en andere klachten welke door straling veroorzaakt kunnen worden. 

Wanneer er een breukresonantie aanwezig is, dan wordt deze altijd apart ontstoord met een basisbiopoler. Hier wil ik geen risico's mee lopen. Mijn ervaring is dat dit een enorme invloed kan hebben. Gelukkig is dit goed te ontstoren als je het op de juiste manier doet. Een breukresonantie kan zijn: een scheur in de bodem/aardkorst, overgang tussen twee bodemtypes of het kan ontstaan zijn wanneer er geheid is voor de bouw van een woning, aanleg tunnel etc. 

Groot voordeel van dit systeem is dat ontstoren via dit systeem er voor zorgt dat de woning direct goed is. Dus helemaal ontstoord!  

Een nadeel is dat er geen garantie meer gegeven kan worden dat het een paar maanden zo goed blijft. Dit kan komen doordat er bijvoorbeeld een nieuwe zendmast vlakbij geplaatst wordt. Het is te onrustig wat stralingsinvloeden betreft en daardoor kunnen we niet meer garanderen dat het een paar maanden goed blijft. Net zoals alles moet ook dit bijgehouden worden, en dat is logisch!  

 

2. Oiko-NRG system

Doordat we de garantie niet meer konden geven, en doordat we regelmatig terug moesten keren naar onze klanten omdat er nieuwe straling was bijgekomen zijn we gaan zoeken naar een andere oplossing. Dat  heeft met wat omwegen geresulteerd in het Oiko-NRG system. Dat is gebaseerd op de techniek van radionika. Op afstand werken dus. Klinkt heel zweverig, maar ook dit is wetenschappelijk onderzocht en bewezen. 

Toen we eenmaal door hadden hoe we dit het beste konden toepassen bleek dat we hier juist meer mee konden doen. Hierdoor konden we de woningen waar het heel onrustig was wekelijks of dagelijks controleren, maar ook corrigeren. Dit gaf meer continuiteit van de ontstoring waardoor er meer mensen waren die vooruit gingen in hun genezing of langzaam aan sterker werden doordat het immuunsysteem minder belast werd. 

Voor het NRG systeem wordt er een resonator in de woning geplaatst. Dat is een soort antenne, maar deze geeft natuurlijk geen straling af! Via verzamelde gegevens en het Oiko NRG system wordt de woning wekelijks en soms dagelijks gecontroleerd. Als er afwijkingen zijn, dan wordt dit opgemerkt en wordt de ontstoring aangepast.

 

3. Een combinatie:

Wanneer je de beste oplossing wil, dus dat er direct een optimale ontstoring is én dat de woning goed ontstoord blijft, dan is een ontstoring met biopolers met onderhoud via het NRG system het beste. 

 

Ja, ik wil informatie over een woononderzoek