Straling

Grofweg kan je staling onderverdelen in natuurlijk en niet-natuurlijk.

Natuurlijk: De aardstralen vallen onder natuurlijke straling. Maar niet alle aardstralen komen uit de aarde. Sommige vallen onder kosmische energie. Welbekend zijn de Hartman en Currie lijnen welke wij weer kennen onder de naam Groot Orthogonaalnet en Groot Diagonaalnet.

Wateraders zijn ook bekend. Dit zijn stromende “riviertjes” in de aarde.

Breukresonanties komen ook uit de bodem. Dit heeft vaak met bodemovergangen of scheuren in de aardkorst te maken. Soms ontstaan breukresonanties wanneer er geheid is voor de bouw van een woning, bedrijfspand of voor een tunnel etc. Zo zijn er nog een aantal natuurlijke vormen van straling. 

Niet natuurlijk: Er zijn vele niet-natuurlijke vormen van straling. Hiermee bedoel ik de straling welke door de mens is gemaakt. Denk aan GSM/UMTS masten, radarsystemen etc. 

Een grof onderscheid kan je maken in hoogfrequente straling en laagfrequente straling. 

Hoogfrequent: Onder Hoogfrequente straling valt eigenlijk bijna alles dat draadloos contact maakt met een ander apparaat. Denk aan de masten voor mobile telefonie, de draadloze systemen in je huis zoals wifi en je DECT telefoon.

Laagfrequent: Laagfrequente straling is o.a. alle apparaten in je woning, hoogspanningsmasten, elektriciteitskabels etc. 

Dit bovenstaande is een hele simpele opsomming om het een en ander wat duidelijker te maken. Maar waar het om gaat bij al deze vormen van straling is de invloed die het op het lichaam van mens en dier en zelfs op planten en bomen kan hebben. 

De invloed op het lichaam van straling is o.a. afhankelijk van:

  • de frequentie,
  • de duur van belasting en
  • de intensiteit van belasting, maar ook van
  • de gevoeligheid van de persoon,
  • de constitutie, het immuunsysteem en
  • het medisch verleden van de persoon.

Dit alles maakt het tot een complex geheel. Daarom is het niet duidelijk te maken, dat als er op een flat een UMTS mast is geplaatst hoeveel schade de bewoners ervan kunnen gaan ondervinden of dat ze misschien niets merken? Zou iedereen met keelpijn reageren dan is dat overduidelijk, maar zo simpel ligt het dus niet. 

Met de Lecher-antenne meten we de resonanties die als gevolg van de uitgezonden straling in een woning meetbaar zijn en wat voor invloed deze op orgaanwaarden kunnen uitoefenen. Hoe personen die in de betreffende woning erop reageren is afhankelijk van bovenstaande invloeden. 

De Hoog - en laagfrequente straling wordt met meetapparatuur opgemeten. 

Ik zal nooit vergeten dat ik eens in Reeuwijk aan het meten was in een woning toen een klein meisje naar mij toe kwam en vroeg wat ik aan het doen was. Haar moeder wilde haar wegsturen met de woorden dat ze dat niet zou begrijpen. Maar ze bleef heel geïnteresseerd staan kijken. Ik heb op een positieve manier uitgelegd wat ik aan het meten was en waarom. Toen keek ze even bedenkelijk en zei toen: "Oh, net als zonnestralen. Heb je te veel, dan verbrand je, en te weinig wordt je ziek."

Ik had het niet mooier kunnen uitleggen! We hebben ook kosmische energie nodig. Er bestaan ook positieve plekken. Daarom is het belangrijk dat er goed gemeten en ontstoord wordt. 

Lees hier meer over Straling

Een op de zes jongeren verslaafd aan social media

Een op de zes jongeren verslaafd aan social media
Vandaag (20-11-2015) werd een onderzoek van het CBS bekend gemaakt waaruit dit blijkt.  Bij meisjes speelt dat probleem meer dan bij jongens. Meisjes zitten ook langer op diensten als Facebook, Whatsapp, Instagram, Skype en...

Geen last van straling op vakantie

Geen last van straling op vakantie
De Travel Bio Corrector voor abonnees van het Oiko-NRG controle en correctie systeem. Helaas is op vakantie gaan voor veel gevoelige mensen horror! Straling in de vorm van extra sterke WiFi, extra mobiele telefonie-masten in het hoogseizoen en plekken die van nature niet in orde zijn. Denk aan breuklijnen. Afgelopen jaar hebben we verschillende testen gedaan met een nieuwe vindi...

Gezocht: Prinses op de erwt.

Gezocht: Prinses op de erwt.
Maar in werkelijkheid zijn we allemaal teergevoelig. Of - ik zal het anders formuleren - onbewust waargenomen prikkels beïnvloeden ons dagelijks leven en onze keuzes. Hier is veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Heston Blumenthal de chefkok/eigenaar van restaurant "

Jeugdpuistjes door vloerbedekking

Jeugdpuistjes door vloerbedekking
Enige jaren geleden waren wij bezig met een woononderzoek in een mooie woonboerderij. De bewoners hadden de boerderij gerenoveerd en opnieuw ingericht.Het probleem waarvoor wij moesten komen was dat mevrouw een enorme acne in het gezicht en op...