Woononderzoek

Een woononderzoek bestaat uit: Een geopatisch woononderzoek en een elektrobiologisch onderzoek. Hieronder een beknopte uitleg van beide.

Een geopatisch onderzoek:

Dit is eigenlijk het belangrijkste onderzoek. Na 30 jaar ervaring ben ik ervan overtuigd dat door bepaalde geopatische zones, UMTS-resonanties en andere stralingsinvloeden mensen ziek kunnen worden of dat het de mensen belet om te reageren op therapieen of om beter te worden.

Het is mogelijk dat een stralingsbeinvloeding een grote storende factor is - of is geworden. 

Het kan best zijn dat u altijd lekker heeft geleefd en gewoond in uw huidige woning, maar dat doordat er veel masten zijn geplaatst en andere vormen van straling erbij zijn gekomen, dat de hoeveelheid straling nu wel een probleem vormt. 

De slaapplaats is de belangrijkste plaats in de woning. In de slaapkamer wordt er met de Lecher-antenne gemeten wat voor resonanties er aanwezig zijn, uit welke richting en in welke sterkte.

Ook wordt aangegeven wat er niet goed is en wat er aan gedaan kan worden. Hiervan wordt een verslag gemaakt zodat na afloop van de uitleg het nog eens terug te lezen is. Indien gewenst wordt een kopie rapport naar uw arts verstuurd. 

Er wordt uitleg gegeven wat de mogelijkheden en kosten zijn om te ontstoren en je krijgt adviezen met betrekking tot handelingen die je zelf kunt uitvoeren waarmee je je woning kan verbeteren. 

Een geopatisch onderzoek wordt in 1 slaapkamer gedaan. Na het onderzoek weet ik

1. door welke resonanties de woning belast wordt 

2. welke intensiteiten de resonanties hebben

3. uit welke richting de resonanties komen

4. wat voor invloeden dit kan hebben

5. wat er gedaan moet worden om de stralingsbelasting van de woning te ontstoren.

 

 

Een elektrobiolgisch onderzoek

Dit wordt in alle slaapplaatsen gedaan. Alle slaapplaatsen worden onderzocht met meetapparatuur om de laagfrequente straling en de hoogfrequente straling op te meten. InnerSmile investeert regelmatig in nieuwe apparatuur om alles zo goed mogelijk in kaart te kunnen brengen. 

  • de laagfrequente elektrische- en magnetische wisselvelden
  • de lichaams-capacitieve meting
  • elektrostatische velden
  • de sterkte van hoogfrequent elektromagnetische velden
  • de biologische beïnvloeding van de 50 Hz
  • WiFi/DECT

Ook deze metingen worden in het verslag opgenomen en aansluitend volgen adviezen indien nodig.