Woononderzoek

Een woononderzoek bestaat uit: Een geopatisch woononderzoek en een hoog - en laagfrequent onderzoek. Hieronder een beknopte uitleg van beide.

Een geopatisch onderzoek:

Dit is eigenlijk het belangrijkste onderzoek!

Na ruim 30 jaar ervaring ben ik ervan overtuigd dat door bepaalde geopatische zones, UMTS-resonanties en andere stralingsinvloeden mensen ziek kunnen worden. Of dat het de mensen belet om te reageren op therapieen of om beter te worden.

Het is mogelijk dat een stralingsbeinvloeding een grote storende factor is - of in de loop der jaren is geworden. 

Het kan best zijn dat je altijd lekker hebt geleefd en gewoond in je huidige woning. Maar dat doordat er veel masten zijn geplaatst en andere vormen van straling erbij zijn gekomen, kan het zijn dat de hoeveelheid straling nu wel een probleem vormt. 

De slaapplaats is de belangrijkste plaats in de woning. In je slaap ben je het meest ontvankelijk. Er wordt met de Lecher-antenne gemeten wat voor resonanties er aanwezig zijn en uit welke richting het afkomstig is en met welke intensiteit.

Ook wordt aangegeven wat er niet goed is én wat er aan gedaan kan worden. Dus je ontvangt een hoop tips. Hiervan wordt een verslag gemaakt zodat je na afloop van de uitleg het nog eens terug kan lezen. Indien gewenst wordt een kopie rapport naar je arts verstuurd. 

Er wordt uitleg gegeven wat de mogelijkheden en kosten zijn om te ontstoren en je krijgt adviezen met betrekking tot handelingen die je zelf kunt uitvoeren waarmee je je woning kan verbeteren. 

Een geopatisch onderzoek wordt in 1 slaapkamer gedaan. Dan heb ik voldoende informatie om te weten:

1. door welke resonanties de woning belast wordt 

2. welke intensiteiten de resonanties hebben

3. uit welke richting de resonanties komen

4. wat voor invloeden dit kan hebben op de bewoners

5. wat er gedaan moet worden om de stralingsbelasting van de woning te ontstoren.

 

 

Een hoogfrequent - en laagfrequent onderzoek

Dit wordt op alle slaapplaatsen gemeten en eventueel in andere ruimtes. Alle slaapplaatsen worden onderzocht met meetapparatuur om de laagfrequente straling en de hoogfrequente straling op te meten. 

Er wordt bijvoorbeeld gemeten wat de invloed is van apparatuur rondom het bed, of je bedmotor een belasting geeft op het lichaam. Of er wordt gemeten wat voor invloed de elektrische leidingen in de muur van je slaapkamer hebben op het bed. Ook wordt gemeten wat voor invloed de WiFi heeft en de DECT telefoon, of andere draadloze apparatuur.

Ook deze metingen worden in het verslag opgenomen en aansluitend volgen adviezen indien nodig. 

 

Ja, ik wil informatie over een woononderzoek.