Oiko-Biopolers

Oiko-Biopolers zijn ontstorings-elementen waarmee een woning ontstoord kan worden.

De Oiko-Biopolers zijn houten blokjes waar de biopolers in zitten. Deze worden door de woonbioloog op plaatsen in de woning bevestigd welke met een Lecher-antenne zijn uitgemeten. Dit is heel nauwkeurig werk. 
De biopoler zorgt ervoor dat de invloed van de verschillende stralingsresonanties worden omgepoold waardoor het geheel niet meer schadelijk voor het lichaam is. 

Dit kan direct positief effect hebben op het slaapritme, vermoeidheid, immuunsysteem en andere klachten welke door straling veroorzaakt kunnen worden. 
Afhankelijk van de duur van belasting kan het ook enige tijd duren voor men weer terug op niveau is, maar merkt men wel direct dat er anders geslapen wordt en dat het lichaam er positief op reageert. 

Er zijn twee methodes:

  1. Elke resonantie met zijn eigen soort biopoler ontstoren.
  2. 2. De gehele woning met 4 Y-biopolers ontstoren. 

In de praktijk wordt de laatste methode het meest toegepast. Echter, soms wil men alleen maar een bepaalde resonantie uitschakelen, dan wordt voor enkele biopolers gekozen. 

Tip: Wanneer er een breukresonantie aanwezig is, dan wordt deze altijd apart ontstoord met een basisbiopoler. Dit om hier geen risico's mee te lopen. Ervaringen hebben geleerd dat deze op de lange duur een grote invloed op de gezondheid kunnen uitoefenen. Een breukresonantie kan zijn: een scheur in de bodem/aardkorst, overgang tussen twee bodemtypes of het kan ontstaan zijn wanneer er geheid is voor de bouw van een woning, aanleg tunnel etc. .